Una passejada cultural per Palma, descobrint dones que van fer història


 

Dissabte  de novembre un grup de gabellins, molt d’ells del Club de lectura de la Biblioteca de Capdepera vam fer el recorregut “Dones” pels carrers de Palma, guiat per Biel Barceló.

La ruta ens donà a conèixer algunes dones rellevants de ciutat, en els llocs on visqueren o desenvoluparen la seva tasca. La ruta acabà amb una interessant visita al museu de Madre Alberta i un excel·lent dinar al centre de Ciutat.

El recorregut va començar a Santa Catalina de Sena on recordarem: Margalida Mas Pujol (sor Anna Maria del Santissim Sagrament) i les seves vivencies a son Mas de Valldemossa amb els bandejats. També recordarem Maria Pasquala Caro Sureda la filla del marquès de la Romana que es doctorà, en Filosofia a la Universitat de València, que el 1779 seria nomenada Acadèmica de Merit de l'Acadèmia de San Carlos de València i acabaria com a priora del monestir de Santa Catalina. També recordarem la seva germana Maria Caro i Sureda que amb setze anys es convertiria en la directora de la classe de dibuix de l'Acadèmia de Sant Carles de València i que posteriorment es casaria per fuga amb el duc italià Pietro Lante di Capranica.

Al carrer de Sant Miquel recordarem Elionor Servera i Melis.

A la plaça d'en Coll recordarem Victòria Peña i Nicolau i una institució "la Galera" que acollia les dones delinqüents.

A la Costa de l'Inquisició recordarem Caterina Tarongí i Tarongi i la seva tràgica història i la de la seva família.

Davant el Banc d'Espanya férem memòria de Elisabet Font dels Olors i Penyafort.A la plaça Tagamanent hi rememorarem les dues amigues: Catalina Tomàs i Gallard (la Beata), i Elisabet Safortesa Gual-Desmur (l'emparedada).

De passada per la plaça de Cort el record fou per la bibliotecària Martina Pascual Martí.

Finalment a "la Puresa" i de la ma de sor Francisca Arbona recordarem les fundadores Maria Arbona Mir i la seva filla Maria Ferrer i Arbona les fornalutxenques cridades pel bisbe Nadal per posar en marxa "la Puresa". Aquesta institució que havia entrat en decadencia serà dinamitzada, al voltant de 1860,per dues dones extraordinàries: Maria Agnès Ribera i Garau, que aportarà els fons necessaris, que gestionarà Pasqual Ribot que com ella era fruit de les relacions del senyor de la casa amb una criada. Finalment Gaietana Alberta Giménez i Adrover, a la memòria de la qual es conserva un interessant i desconegut museu.Acabada la visita davant can Olesa recordarem la siciliana Estefania Denti e Paratore i la seva neta, la Gran Cistiana. Al mateix temps ferem referència els conflictes ocasionats a can Olesa i a la casa del seu costat, Cal Comte d'Aiamans, motivats per matrimonis desiguals.

 La ruta acabà amb un dinar a un restaurant del Centre de Ciutat, i molts encara aprofitaren l’estada a  Palma per a visitar la Mostra de Llibre en Català a s’Aljub d’Es Baluart.