En el Centre Melis Cursach se pot gaudir d'una exposició i s'ha publicat un llibre commemoratiu


 

L’Ajuntament de Capdepera va presentar ahir horabaixa el projecte 35 anys de la recuperació del Castell de Capdepera, un llibre i una exposició que recullen els documents i els fets més destacats des del moment en que el primer ajuntament democràtic de Capdepera va recuperar la propietat pública del jaciment emmurallat, conegut com a Castell de Capdepera, el 18 de maig del 1983.

 

A l’esdeveniment, els arxivers municipals, Maria Massanet i Gori Reixach, i els arqueòlegs encarregats del manteniment del recinte, Catalina Garau i Bernat Oliver, els quatre autors del projecte, varen presentar el llibre explicatiu de la història d’aquest 35 anys així com les tasques que s’estan duent a terme en l’actualitat.
 

A més de veïnats i amics, hi van assistir  el batle de Capdepera, Rafel Fernández, qui va agrair la tasca que han fet «totes les persones que han durant aquests anys han format part dels diferents consistoris i patronat del Castell per la seva labor en el manteniment del monument»; la regidora del Castell, Lorena Molinillo; el batle del 1979, Salvador Moll; el secretari de l’ajuntament en aquell moment, Julián García Sotoca; i membres de la família Zaforteza, una de les dues famílies propietaris del Castell en aquella època.
 


L’exposició es podrà visitar fins el diumenge 13 de maig i els assistents veuran la documentació de l’època, una reproducció del Tractat de Capdepera, uns panell del Castell cedits per l’Ajuntament de Simancas, documentació antiga de l’arxiu Melis on va viure el darrer capellà castrense (s. XVI a XIX), i el parcel·lari de Pere Alcántara   Peña, el qual no s’ha mostrat al públic des de la seva restauració; a més de fotografies representatives dels fets ocorreguts. També hi ha una projecció de tots els quadres de Capdepera amb iconografia del Castell.

El Castell fa 35 anys

Fa 35 anys el primer Ajuntament democràtic de Capdepera després de la dictadura franquista, encapçalat per Salvador Moll com a batle, va treballar per recuperar la propietat pública del Castell de Capdepera, un monument actualment declarat BIC i que data del segle XIII. En aquell moment, el Castell era de 75 propietaris, (família Zaforteza i família Fuster) dels quals 74 es van posar d’acord i cediren els terrenys al poble de Capdepera, una petita part continua avui en dia sent de propietat privada.

 

Cap a l’any 1980 el poble de Capdepera tenia la necessitat sentimental de recuperar el jaciment arqueològic ja que és l’inici de la vila, una ciutat emmurallada que poc a poc es va obrir cap a l’exterior. Després de moltes negociacions, el 18 de maig de 1983 es va signar l’escriptura al saló de plens de l’antic Ajuntament i es va crear una associació anomenada Amics del Castell per poder restaurar-lo. Les primeres tasques que es van fer van ser la neteja vegetal, les excavacions que hi ha just a l’entrada, i la reconstrucció de la casa del Governador.

 

El Castell avui

L’any 2012 es va aprovar per ple el Pla Integral del Castell de Capdepera, un document de treball per mantenir i recuperar el Castell a 15 anys vista i sota criteris tècnics i de protecció del monument BIC. Les darreres feines que s’han realitzat han estat el canvi d’electrificació de tot el recinte, la reconstrucció de les taulades de la casa del Governador i l’adequació dels banys i el projecte per reconstruir la capella. També l’any passat es descobriren uns grafits nàutics que en aquests moments s’estan estudiant. Un altre fet a destacar de l’actualitat del Castell és la creació d’un organisme autònom anomenat Fundació Castell Capdepera el qual gestiona totes les àrees del jaciment. Aquest òrgan es va constituir per adequar l’antic Patronat del Castell a la  normativa legal.