CÀNCER
 
A Paul Sudhir Arul Kalanithi, neurocirurgià, casat amb Lucy, mèdica internista, se li diagnostica un càncer de pulmó el maig de 2013. Mor als 37 anys, al març de 2015, mentre havia sigut pare d’una nina, Cady, i havia escrit Recorda que vas a morir. Viu, que no va veure publicat.
 
A Nina Riggs, escriptora, casada amb John Duberstein, advocat, mare de Fredy i Benny, se li diagnostica un càncer de mama el gener de 2015. Mor als 39 anys, al febrer de 2017, mentre havia escrit Un moment extraordinari que no va veure publicat.
 
Lucy Kalanithi havia llegit i comentat a twitter un article de Nina, a qui va enviar un correu de suport que la commogué: “Nina, la teva escriptura és extraordinària. (al meu entendre, això vol dir que també ho és la teva ànima). Estic transmetent el teu amor des de tot el meu ésser. La teva eterna fan, Lucy”. Aleshores, Nina demanà al seu marit que hi contactés, ja que el podria ajudar a afrontar un dol pel qual ella ja havia passat.
 
John escrigué a Lucy i s'inicià un intens intercanvi de correus fins que tingueren l'oportunitat de conèixer-se personalment i donaren inici a una relació que acaba en matrimoni.
 
Recorda que vas a morir. Viu i Un moment extraordinari mostren la capacitat de l’esser humà per enfrontar-se a la mort amb valentia i sense sentimentalismes. Fer-se forts davant l'adversitat, tirant de tòpic.
 
Paul Kalanithi. Recuerda que vas a morir. Vive. Seix Barral. 2016. 218 pp.

Nina Riggs. Un momento extraordinario. Paidós. 2018. 297 pp.