FINAL DE SINGLADURA DE LA HISTÒRIA DE LA TERCERA EDAT  DE CALA RAJADA  (De moment)  Transcripció: JMV (
Vocalía de Comunicació)
Des del capítol 20  hem anat engegant els continguts d’aquest serial sobre  la Tercera Edat  “Sol Naixent”, des de què,  qui va iniciar la redacció de les històries dels Clubs  “Ca Nostra” de Capdepera i, aquesta, de Cala Rajada, Bartomeu Melis “Meyme” va abandonar la disciplina d’haver-los d’escriure unipersonalment.

Els articles de la darrera fornada, subscrita per aquesta Vocalia de Comunicació i ràdio de l’associació “Sol Naixent” de Cala Rajada,  han comptat amb la participació de la Junta Directiva, malgrat  el despit que a membres de l’associació “Ca Nostra” de Capdepera ha suscitat envers de la persona de “Meyme”, actualment aliena al tema, però què,  es veu,  que els benvolguts amics del Club de la plaça Constitució – a més dels tertulians dels dimecres de cada setmana -- ignoraven o simulaven ignorar. I, què hi farem?, aquesta vegada, li ha tocat a Tomeu.  Ja li dèiem nosaltres que no canviés d’associació però les circumstàncies comandaren… Tanmateix, el propvinent 1er. d’octubre, complirà ell els 50 anys de dedicació periodística i, sembla, què, en la majoria de les coses, “Meyme”  ja n’està de tornada.

 Sigui el que sigui el motiu, dir-vos a tots els què, ara mateix, llegiu aquestes línies, que la edició d’un llibre sobre la Història en 25 capítols sobre “Sol Naixent”  tirarà endavant, si Déu vol!  Desprès de brindar,  al contingut de l’anterior capítol, la directiva del club calarajader a la directiva de “Ca Nostra”, poder incloure els 35 capítols ja escrits i publicats sobre la història d’aquesta darrera associació, en el llibre referit, reiteram, ara i aquí, l’oferiment  a la Junta encapçalada per Pedro Llabata, perquè, pensam, que estaria bé unir-se a la iniciativa, tota vegada què, de moment ja no es publicaran més capítols.

Però, abans de tancar aquest assumpte – i a la espera de la reacció, favorable o no, (ells sabran! ) – volem deixar el següent document com ampliació del darrer article signat per la Vocalia de Comunicació de “Sol Naixent” . Document, que, esperam i desitjam, pugui ser d’utilitat  per a qui correspongui,  el qual  ens va ser facilitat per unes persones què, temps enrere, tinguèren tasques de responsabilitat.  I si, qui correspongui,  rebutja aquest document,  idò rebutjat quedarà, restant constància, -això sí – del nostre oferiment  als annals dels arxius de “Sol Naixent” – ja que no tenim accés als de “Ca Nostra” --per addicionar-lo al darrer capítol de la història de la Tercera Edat  del municipi. Vet aquí, idò...

PROPVINENTS ASSOCIATS DE “CA NOSTRA”  PER A REBRE L’HOMENATGE A LA FESTA D’ANIVERSARI DEL MES D’AGOST DE 2.020  (
sempre i quan es substanciï l’anunci del president Llabata de retre homenatge, l’any proper, als socis que compleixin 85 anys).

Any de naixement:

1932… 8 persones ( al 2020) de 88 anys:  Antònia Cursach Mascaró / Antònia Cursach Riera/ Catalina Ferrer Amorós / Margalida Flaquer Siquier / Maria Sansó Ferrer/ Bárbara Sureda Nebot/ Francisca Terrasa Melis / Margarita Vives Guiscafré.

1933…. 9 persones (al 2020) de 87 anys: Maria Cursach Mascaró / Catalina Flaquer Pellicer/ Antònia Fuster Esteva/ Carmen Garcia-Plata Valle/ Carmen Gamero Garrido/ Catalina Muntaner Massanet/ Magdalena Nebot Vaquer/ Carmen Rivero González/ Francisca Serra Canet.

1934…. 10 persones (al 2020) de 86 anys:  Maria Bonet Aguiló / Eloisa Cano Cobo/ Antònia Garau Sureda/ Catalina Gelabert Rodríguez / Ana Maria Guerrero Riera/  Teresa Guiscafré Ferriol/ José Llull Aguiló / Catalina Moyà Moll / Juan Terrasa Melis / Margarita Vives Alzamora.

1935….  10 persones (al 2020) de 85 anys:  Francisca Díez Orpí / Sebastià Gil Sancho/ Bartomeu Massanet Lliteras / Isabel Páez Escamilla/ Catalina Pascual Pascual/ Francisco Reyes Arenas/ Maria Sureda Nebot/ Maria Terrasa Bauzá/ Francisco Uceda Gutiérrez/ Teresa Vives Guiscafré.

Total,  (s.,e. u. o) =  37 persones per homenatjar a l’agost del 2.020 ( i, tant de bo, que no en manqui cap).  Amén!

Cordial i amistosament,

JMV (VOCALÍA DE COMUNICACIÓ DE “SOL NAIXENT”)