Demà acabam. Molta feina però amb molt bon sentit, molt de cor. Avui ha estat concert matí i concert capvespre. Primer hem assistit posar la primera pedra d’unes cases familiars a un poble molt pobre i al capvespre hem estat en l’inauguració d’una escola que se començà l’any passat. Ens ha agradat molt veure s’impulsor de tot això, Toni Torres, plorant com un nin quan ha vist l’escola feta i només havia passat un any en posar la primera pedra. El poble ens ha rebut amb moltes flors, una feinada amb flors fresques que ens enrevoltaven al coll.Emociona veure una escola unitària tan guapa, amb tantes possibilitats, llançant el missatge que els nins l’aprofitessin i els pares també, tanta pobresa i tants d’ulls, perquè les mirades és el que més m’ha fascinat. En fi demà seguim ruta i... ja acabam. Després de nosaltres vindrà altra  gent, que és lo bo, que aquí no s’aturen mai, això du una força increïble.