inici

Cap Vermell

Convocatòria Ple Extraordinari Ajuntament / 29-11-2013

EXP. NÚM: 199AG/13
DATA: DIVENDRES, dia 29/NOVEMBRE/ 2013.
HORA: 13:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 7.11.13.

II.- EXP. INTER NÚM. 63/2013: REVOCACIÓ LLISTES COBRATORIES IAE 2013.

III.- EXP. INTER NÚM. 64/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI: INTERESSOS FOMIT.

IV.- EXP. INTER NÚM. 65/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST CRÈDIT EXTRAORDINARI: COMPRA VEHICLE HONDA ACCORD.

V.- EXP. INTER NÚM. 67/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

VI.- EXP. INTER NUM. 70/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

VII.- EXP. INTER NÚM. 71/2013: MODIFICACIÓ ORDENANÇA SISTEMES PAGAMENT ESPECIALS.

VIII.- EXP. INTER NÚM. 72/2013: MODIFICACIÓ PRESSUPOST SUPLEMENT DE CRÈDIT(ESCOLETES).


Capdepera, 27 de novembre de 2013.

El Batle,

Rafel Fernández Mallol.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar