inici

Cap Vermell

Exposició d'articles en tèxtil i pell a la Fundació Deixalles Llevant

Exposició d’articles en tèxtil i pell a la Fundació Deixalles Llevant

Des de la Fundació Deixalles Llevant els convidem a l’exposició dels articles confeccionats al curs d’Arrenglaments i Adaptacions d’articles tèxtils i pell desenvolupat per 14 persones en risc d’exclusió sociolaboral i persones immigrades amb situació regularitzada i amb especials dificultats d’inserció laboral.
Del 8 al 19 d’agost, 2011

 

Lloc:  
Fundació Deixalles Llevant
Carrer Fusters 12-13         
Polígon Capdepera
Capdepera
 
Dies:  
Del 8 al 19 d’agost
 
Horari:
Dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 i de 16:00 a 19:00
Dissabtes de 9:30 a 13:30. Diumenges tancat
A partir del 16 d’agost fins el 31 d’agost, tancat a les tardes
 
 
Vos hi esperam!

  

 Arrenglaments i Adaptacions de Prendes i Articles en Tèxtil i Pell.

La Conselleria de Turisme i Treball va obrir la convocatòria de subvencions públiques per programes específics de formació dirigits a col·lectius vulnerables cap el mercat laboral i per la presentació d’ajudes per transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació cofinançats per el Fons Social Europeu.
Des de la Fundació Deixalles Llevant ens hem adherit a n’aquesta convocatòria i s’ha ofertat una acció formativa en Arrenglaments i Adaptacions de Prendes i Articles en Tèxtils i Pell per millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones en risc d’exclusió sociolaboral i persones immigrades amb situació regularitzada i amb especials dificultats d’inserció laboral.
 
El que s’ofereix és:
 -  Formació específica, teòrica i pràctica, en una ocupació mitjançant un mòdul de competència adaptat al catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
-   Es lliurarà un certificat d’assistència o d’aprofitament a l’alumnat en funció dels resultats obtinguts. L’alumne/a ha d’assistir al 75 % de la durada de l’acció formativa per a obtenir-lo.
-  Es facilitarà una beca en concepte de suport a la formació de 50€ setmanals (les/els alumnes hauran d’assistir de dilluns a divendres de 8’00h a 14’00h)
 
 












El que pretén aconseguir és:
 
OBJECTIUS GENERALS
 
1. Formar als/les alumnes en els coneixements i l’adquisició de les competències professionals d’arranjaments i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell, requerides en el mercat de treball i a les necessitats de les empreses.
2. Facilitar la sortida de les situacions d’exclusió o risc d’exclusió, i/o prevenir l’empitjorament d’aquestes.
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 
1.1 Adquirir els coneixements teòrics i pràctics  per poder desenvolupar les tasques pròpies en l’àmbit de costura i tractament de peces tèxtils i de pell
1.2 Millorar les competències professionals i el nivell d’empleabilitat  dels/les  alumnes.
1.3 Informar i assessorar als/les alumnes  en temes de prevenció de riscs laborals, seguretat i higiene .
1.4 Treballar per a la igualtat a través dels continguts formatius amb la transmissió de valors no sexistes
 
2.1 Mantenir coordinacions amb aquells serveis i entitats derivants d’alumnes amb la finalitat de millorar i complementar el diagnòstic i informar del desenvolupament dels/les alumnes a l’acció formativa.
                                     
 
Mòduls formatius
 
MF1224_1 Informació i atenció al client en serveis d’arranjaments i adaptacions d’articles en tèxtil i pell.
MF 1225_1 Materials, eines, màquines i equipaments de confecció.
MF 1226_1 Arranjaments en prendes de vestir I roba de casa.
 
 
Dades de l’acció formativa

 
Nom: Arrenglaments i Adaptacions de Prendes i Articles en Tèxtil i Pell.
Entitat: Fundació Deixalles Llevant
Lloc impartició: C/ Fusters 12-13 Polígon Capdepera.
Horari: 8’00h - 14’00h
Nombre d’hores: 270 hores.
Data d’inici: 13/06/2011
Data d’acabament: 12/08/2011
Gestió i finançament: Conselleria de Turisme i Treball.,  SOIB- Servei d’ocupació i Fons Social Europeu.
 
 
Conclusions de l’acció formativa
 
Fins el dia d’avui podem dir que: (s’ha de tenir en compte que l’acció formativa finalitza el proper divendres 12)
Han passat per l’acció formativa 14 persones i d’aquestes 5 han estat baixa per inserció laboral amb contracte.
Hem de destacar l’alt grau de motivació per part de l’alumnat durant la seva participació en l’acció formativa.





Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:







Horaris C E Escolar