Exposició d’articles en tèxtil i pell a la Fundació Deixalles Llevant

Des de la Fundació Deixalles Llevant els convidem a l’exposició dels articles confeccionats al curs d’Arrenglaments i Adaptacions d’articles tèxtils i pell desenvolupat per 14 persones en risc d’exclusió sociolaboral i persones immigrades amb situació regularitzada i amb especials dificultats d’inserció laboral.
Del 8 al 19 d’agost, 2011

 

Lloc:  
Fundació Deixalles Llevant
Carrer Fusters 12-13         
Polígon Capdepera
Capdepera
 
Dies:  
Del 8 al 19 d’agost
 
Horari:
Dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 i de 16:00 a 19:00
Dissabtes de 9:30 a 13:30. Diumenges tancat
A partir del 16 d’agost fins el 31 d’agost, tancat a les tardes
 
 
Vos hi esperam!

  

 Arrenglaments i Adaptacions de Prendes i Articles en Tèxtil i Pell.

La Conselleria de Turisme i Treball va obrir la convocatòria de subvencions públiques per programes específics de formació dirigits a col·lectius vulnerables cap el mercat laboral i per la presentació d’ajudes per transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació cofinançats per el Fons Social Europeu.
Des de la Fundació Deixalles Llevant ens hem adherit a n’aquesta convocatòria i s’ha ofertat una acció formativa en Arrenglaments i Adaptacions de Prendes i Articles en Tèxtils i Pell per millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones en risc d’exclusió sociolaboral i persones immigrades amb situació regularitzada i amb especials dificultats d’inserció laboral.
 
El que s’ofereix és:
 -  Formació específica, teòrica i pràctica, en una ocupació mitjançant un mòdul de competència adaptat al catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
-   Es lliurarà un certificat d’assistència o d’aprofitament a l’alumnat en funció dels resultats obtinguts. L’alumne/a ha d’assistir al 75 % de la durada de l’acció formativa per a obtenir-lo.
-  Es facilitarà una beca en concepte de suport a la formació de 50€ setmanals (les/els alumnes hauran d’assistir de dilluns a divendres de 8’00h a 14’00h)
 
 
El que pretén aconseguir és:
 
OBJECTIUS GENERALS
 
1. Formar als/les alumnes en els coneixements i l’adquisició de les competències professionals d’arranjaments i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell, requerides en el mercat de treball i a les necessitats de les empreses.
2. Facilitar la sortida de les situacions d’exclusió o risc d’exclusió, i/o prevenir l’empitjorament d’aquestes.
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS
 
1.1 Adquirir els coneixements teòrics i pràctics  per poder desenvolupar les tasques pròpies en l’àmbit de costura i tractament de peces tèxtils i de pell
1.2 Millorar les competències professionals i el nivell d’empleabilitat  dels/les  alumnes.
1.3 Informar i assessorar als/les alumnes  en temes de prevenció de riscs laborals, seguretat i higiene .
1.4 Treballar per a la igualtat a través dels continguts formatius amb la transmissió de valors no sexistes
 
2.1 Mantenir coordinacions amb aquells serveis i entitats derivants d’alumnes amb la finalitat de millorar i complementar el diagnòstic i informar del desenvolupament dels/les alumnes a l’acció formativa.
                                     
 
Mòduls formatius
 
MF1224_1 Informació i atenció al client en serveis d’arranjaments i adaptacions d’articles en tèxtil i pell.
MF 1225_1 Materials, eines, màquines i equipaments de confecció.
MF 1226_1 Arranjaments en prendes de vestir I roba de casa.
 
 
Dades de l’acció formativa

 
Nom: Arrenglaments i Adaptacions de Prendes i Articles en Tèxtil i Pell.
Entitat: Fundació Deixalles Llevant
Lloc impartició: C/ Fusters 12-13 Polígon Capdepera.
Horari: 8’00h - 14’00h
Nombre d’hores: 270 hores.
Data d’inici: 13/06/2011
Data d’acabament: 12/08/2011
Gestió i finançament: Conselleria de Turisme i Treball.,  SOIB- Servei d’ocupació i Fons Social Europeu.
 
 
Conclusions de l’acció formativa
 
Fins el dia d’avui podem dir que: (s’ha de tenir en compte que l’acció formativa finalitza el proper divendres 12)
Han passat per l’acció formativa 14 persones i d’aquestes 5 han estat baixa per inserció laboral amb contracte.
Hem de destacar l’alt grau de motivació per part de l’alumnat durant la seva participació en l’acció formativa.