Convocatòria de sessió  extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Capdepera

30/10/2009


SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 235AG/09
DATA: DIVENDRES, dia 30/OCTUBRE/ 2009.
HORA: 09:30h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR(20.10.09).

II.- MODIFICACIÓ CRÈDIT 2/2009.

III.- MODIFICACIÓ TAXA RECOLLIDA DE FEMS.

Capdepera, 26 d’octubre de 2009.

El Batle ,
Bartomeu Alzina Sureda