EU-EV presenta recurs de reposició  a l’acord de junta de govern pel qual es lloga amb opció a compra el casal de Ca’n Creu

   L’actual equip de govern format per (PSOE, PSM i UCAP) va decidir fa mesos convertir Ca’n Creu d’Inca en el nou ajuntament i tancar l’ajuntament actual. Per a que fos possible no només havien de tomar tot l’interior del casal de Can Creu d’Inca si no que a més s’havia d’habilitar, mitjançant un nou lloguer, un altre indret per a sala d’exposicions i oficina d’informació.
   Davant aquesta decisió l’oposició presentà, fa mesos, una moció que fou aprovada per majoria on es demanava; que no es traslladés l’ajuntament a Ca’n Creu d’Inca, per evitar així noves despeses de lloguer innecessàries, i que l’edifici es rehabilités conservant el seu aspecte de casal mallorquí.
   En contra d’aquest acord de ple aprovat per majoria, la junta de govern de dia  27 de maig, on estan representats únicament els partits del govern, va prendre el següent acord:  llogar el casal Can Creu com a casal de cultura i aprovar una opció de compra per valor de 40.000€ que si no s’executa als dos anys haurem perdut els diners.

Image

   Per a EUEV l’acord de junta de govern, segons marca l’article 32 de la llei 30/2007, es nul de ple dret degut a que prèviament s’hauria d’haver habilitat la partida pressupostaria corresponent, cosa totalment impossible si no hi ha pressuposts i es funciona amb els del ’08 prorrogats. A tot això hem d’afegir que aquesta contractació de lloguer i opció de compra s’ha fet sense el preceptiu expedient administratiu de contractació que justifiqui la idoneïtat d’aquests contractes. 
   Com bé demostren els fets l’equip de govern ha fet cas omís les reiterades peticions de tots els partits de l’oposició, fins i tot arribant a pagar una opció de compra per un edifici, pel qual la propietat demana uns 700.000€, sense tenir cap garantia de que qualque administració  el comprarà i rehabilitarà. S’ha de recordar que l’ajuntament de Capdepera està al límit de la seva capacitat d’endeutament i seria una locura fer front a l’adquisició d’aquest immoble.
   Per tot això, EU-EV presentarem dia 27 de juny un recurs de reposició demanant la revocació d’aquests acords (lloguer i opció de compra) per ser nuls de ple dret, al no existir la corresponent partida pressupostaria. A dia d’avui aquest recurs no ens ha estat contestat,  al igual que tampoc ens han fet arribar un compromís escrit de que aquest casal ho comprarà el govern, tal i com afirmà el batle al plenari de juny.
   Des d’EU-EV tenim molt clar que si aquest compromís no arriba seguirem amb el procediment que marca la llei i no votarem a favor d’habilitar cap partida pressupostaria per fer front a aquesta despesa assumida al marge de la llei de contractes i sense tenir pressupost.

Capdepera, 13 d’agost de 2009

Maria Orts. Regidora d’EUEV