Si algú estima el poble al qual vol representar, o si estima la feina per la qual es va presentar a unes eleccions, ha de prevaler aquesta estimació per damunt del benefici propi o partidista...

Al meu parer, totes les opinions s'han de respectar i aquesta és una manera de pensar i una postura totalment i completament respectable.

 

Potser m'agradi o no m'agradi, però crec que no és una postura o un posicionament encertat. Si, com ens han fet arribar en diverses ocasions,  la nostra manera d'emprar els doblers públics no és la correcta o adequada, ara vostès/altres partits/equips tenen l'ocasió i l'oportunitat d'entrar a formar part de l'equip de govern o, si no, de poder prendre part de forma més activa en l'elaboració dels pressuposts, amb el control de les despeses o amb altres assumptes importants. En aquest sentit, pens que voler-se llevar responsabilitats de damunt també és una mena de traïció per a tots els que els varen votar, pensant que eren els adients per dur endavant una bona gestió municipal. Ara estan perdent una oportunitat per demostrar a l'electorat, al seu electorat, que realment donar-los el vot va ser una bona decisió.

 

És cert que mai no se'ls va convidar a formar part de l'actual equip de govern, i que per ventura també s'hauria d'haver parlat amb ells a l'hora de pactar, però jo, que no som gens ni mica rancorós, si fos el meu cas el de poder donar una estabilitat a l'Ajuntament del meu poble, mai no fallaria als seus ciutadans.

 

Hi ha postures que potser, si algú estima el poble al qual vol representar, o si estima la feina per la qual es va presentar a unes eleccions, ha de prevaler aquesta estimació per damunt del benefici propi o partidista. Però com he dit al començament, totes les opinions i postures són respectables i s'han de respectar.