SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE CONVOCATÒRIA per designar les meses electorals
 
EXP. NÚM: 91AG/09

DATA: DILLUNS, dia 11/MAIG/ 2009.

HORA: 13:00h

LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.

  ORDRE DEL DIA I.- SORTEIG DESIGNACIÓ MEMBRES MESES ELECTORALS.   Capdepera, 6 de maig de 2009.

El Batle ,

Bartomeu Alzina Sureda