L'Associació Alternativa Al Tren reclama al Govern que faci públic l'estudi de mobilitat de l'Illa de Mallorca elaborat per INECO l'any 2001

 

 

La recent constituïda Associació Alternativa al Tren reclama al Govern que faci públic l'estudi de mobilitat de l'Illa de Mallorca elaborat per INECO l'any 2001. L'objectiu d'aquesta associació és reclamar un transport públic per tothom respectuós amb el medi ambient. L'associació considera que el projecte del tren Manacor a Artà no està justificat perquè només cobreix 5 del més de 20 nuclis de població de la comarca de Llevant, destrueix territori i el temps de trajecte no és competitiu amb altres transports públics com el bus ni amb el transport privat.

  

A més, segons les conclusions de l'impacte de medi ambient de reobertura de la línia Manacor - Artà, el tre-tram dificulta la permeabilitat de la població de la zona. És a dir, el fet que hi hagi una intersecció aproximadament cada dos kilòmetres fa que les persones veïnes hagin de fer molts de kilòmetres per travessar d'una part a l'altra de la via.

 

Per aquests motius, l'Associació Alternativa al Tren demana al Govern que faci públic l'estudi que es va elaborar l'any 2001 en el qual se suposa que queda justificat la necessitat de construir el ferrocarril de Llevant.

La sol·licitud d'informació s'ha realitzat per via telemàtica a través de la secció "informació i queixes" de la Web del Govern (www.caib.es). Ies demana que l'estudi es publiqui a la web del Govern.
  Nota de Cap Vermell:
Aquesta és una publicació oberta a totes les opinions. En tot cas, creim que és la nostra obligació informar que l'Associació Alternativa al Tren és un grup la titularitat del qual no ens queda clara. Hem entrat al seu blog i no hi hem trobat informació sobre els seus membres. Se'ns remet a Facebook per a conèixer el seu perfil, però allà no hi ha res, tampoc. Bé, sí que hem trobat: un telèfon de contacte que resulta ser el mateix de la immobiliària "Lago", de Son Carrió, de la qual n'és propietària la presidenta de l'associació, la senyora Claudia Gelabert. Creim que aquest fet la desqualifica totalment. Si volen fer una associació d'afectats pel retorn del tren de Llevant, és legítim i se'ls ha d'escoltar. Ara bé, que no es desfressin com una plataforma que defensa el transport públic perquè mostren el llautó d'una hora lluny.