Es consuma l'atemptat paisatgístic. Es construiran xalets a la part alta de la zona del Far
Segons ha pogut saber Més per Capdepera, els tècnics del departament d'Urbanisme ja han informat favorablement la construcció d'un xalet a la parcel·la més alta de la zona del Far, la que arriba fins al transformador. Precisament és el solar on l'impacte serà més evident. Sembla que els arquitectes municipals haurien obligat el promotor a rebaixar plantes, però tot fa pensar que l'impacte visual i paisatgístic serà terrible. També es va demanar un informe sobre l'afectació als senyals lluminosos del Far, que no va variar el projecte. Un cop els informes són positius i s'eleven a la Junta de Govern de l'Ajuntament, aquesta haurà de donar la llicència.

L'any 2019, Més per Capdepera va saber que s'havien demanat llicències a les parcel·les més altes, un cop aprovada la dotació dels serveis que faltaven a la Unitat d'Actuació de Cala Gat. Tot d'una ens vàrem posar a fer feina i en el febrer de 2020 es va aprovar una moció a l'Ajuntament que reclamava al Govern i al Consell la compra dels solars o bé ajuda per a expropiar-los, uns solars, cal recordar-ho, que estan en zona urbana residencial des de les Normes Subsidiàries de Capdepera del 1986.

A la passada legislatura la gent de Més per Capdepera va tocar totes les portes possibles a Palma, tant al Govern com al Consell, i va tenir diverses reunions per aconseguir les ajudes per comprar o expropiar les parcel·les. I ens costa que des del PSOE de Capdepera es va fer el mateix. Les respostes sempre foren negatives, per motius diversos. No podem més que mostrar el nostre disgust i incomprensió davant la manca d'ajuda en una situació d'emergència. La qüestió és que la passada legislatura va finalitzar sense concretar res, deixant l'Ajuntament de Capdepera en una situació límit.

Possiblement, fins fa mig any, les dues parcel·les més altes, les de més impacte, s'haurien pogut expropiar per menys de 2 milions d'euros. Ara, amb la llicència concedida, aquesta xifra segurament serà major.

Més per Capdepera demanarà revisar tots els informes tècnics i estudiarà la interposició d'un recurs si entenem que no s'ha aplicat la normativa en matèria de paisatge. També temptejarem la resta de partits sobre la possibilitat de cercar una solució d'emergència, ja sigui una modificació puntual de les normes subsidiàries o altres alternatives. Però som conscients que l'Ajuntament no té recursos per fer front a compres, expropiacions o indemnitzacions d'aquesta magnitud. De fet, a hores d'ara no sabem ni com es podran quadrar els pressupostos de 2024, davant l'augment de més d'un milió d'euros de les despeses de recollida de residus i de consum energètic. Per altra banda, fer servir el romanent deixaria el municipi sense poder fer inversions urgents i necessàries.  Sabem que hi ha altres projectes que preocupen els veïnats, com ara a sa Pedruscada, on la situació urbanística és semblant, amb sòl urbà consolidat amb tots els serveis. Aturar els projectes o canviar la situació urbanística, ara per ara, és molt complicat, ja que l'Ajuntament no pot fer front en solitari a aquest conjunt d'indemnitzacions o expropiacions.

La construcció d'aquests xalets suposarà un atemptat paisatgístic de gran magnitud. A banda de l'impacte mediambiental, es carregaran tota la vista des de la zona del transformador del Far cap a Cala Rajada i Capdepera, un paisatge protagonista de multitud de fotografies i postals. Centenars de turistes arriben a aquest lloc seguint la ruta del Far. La imatge que trasllada Capdepera, una vegada més, és de destrucció i  aniquilació de tots els elements naturals i paisatgístics que donen valor afegit a la nostra contrada.

Tot plegat demostra, un altre pic, com de destructores foren les normes subsidiàries que aprovaren els nostres representants a la dècada dels anys 80, posant els interessos particulars per sobre dels col·lectius. I també posa en evidència la incapacitat o falta de voluntat dels distints governs municipals posteriors per a identificar i intentar desclassificar aquelles zones que podien crear un major impacte mediambiental i visual. En el seu moment, fa uns anys, per ventura se n'hauria pogut desclassificar alguna amb un cost menys elevat. Ara és gairebé impossible. Tampoc el Govern de les Illes Balears o el Consell de Mallorca han ajudat massa, pràcticament mai han apostat per protegir territori en el nostre municipi, com si que s'ha fet a d'altres.

 

Més per Capdepera