Instam a Medi Ambient a completar i millorar la proposta, i impulsar-la suficientment per tal d’aprovar-la abans del final de la legislaturaAvui s’ha publicat al BOIB el Tràmit d'informació pública del projecte de decret pel qual s'aprova el Pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la península de Llevant.

En conjunt valoram molt positivament la iniciativa, que multiplicarà per 6,6 la superfície terrestre de l’actual espai protegit (passant de les 1.651 hectàrees actuals a 10.918) i a més a més hi sumarà 6.194 hectàrees marines. L’àmbit protegit és considerablement menor que el que es va declarar originalment l’any 2001 (16.232 hectàrees terrestres i 5.275 marines) i que després fou retallat el 2003 a iniciativa del PP, però tot i així representa una millora molt important, recuperant per al parc alguns hàbitats naturals molt importants (zones dunars, savinars, zones humides, praderies de fanerògames marines) que actualment no hi estaven representats.

En les properes setmanes estudiarem detalladament l’articulat i presentarem al·legacions amb l’objectiu de millorar la proposta d'ambit a protegir i el seu pla d'ordenació de recursos naturals. Com a reacció inicial, però, podem comentar que:

- L'articulat del nou PORN no és especialment extens (55 articles) en relació als 65 que tenia el PORN original, i es troba molt per davall dels 104 articles del PORN de S’Albufera de Mallorca (aprovat l’any passat) o els 113 articles del PORN d’es Trenc-Salobrar de Campos (en tramitació). Una part important de les regulacions es deixa pendent del futur Pla Rector d’Ús i Gestió, per al qual no s’estableix un termini d’aprovació. La manca de suficient concreció en l’ordenació és una opció arriscada per a la correcta conservació de l’espai.

- L’àmbit terrestre no incorpora la connexió entre Sa Canova i Son Real, una connexió senzilla i que afecta un nombre limitat de finques amb cobertura forestal o d’agricultura extensiva i tradicional. Aquesta connexió va ser reclamada durant el procés participatiu per a l’ampliació del parc natural que va tenir lloc el 2018, especialment per l’Associació de Veïns de Son Serra de Marina i entre altres també amb el suport de la nostra organització. La incorporació d’aquesta zona possibilitaria una major capacitat per a la gestió i millora de la connectivitat ecològica entre Son Real i Sa Canova, espais que tenen una relació ambiental evident.

- L’àmbit marí també difereix de la proposta presentada en l’inici d’aquest procediment. Així, si bé valoram positivament l’extensió de l’àrea marina protegida fins arribar a Cala Gat (per adaptar-se a l’àmbit del LIC-ZEPA Muntanyes d’Artà) ens sembla una decisió negativa renunciar a la incorporació d’una part de les aigües de competència autonòmica emparades ja per la reserva marina del Llevant de Mallorca. La incorporació d’aquestes aigües al parc podria contribuir a reforçar el marc de protecció i els objectius de la pròpia reserva marina