"Des de Més per Capdepera volem denunciar el problema amb el doble sentit del carrer Sant Andreu, que crea confusió i embussos".
El Carrer Sant Andreu de Cala Rajada, un carrer molt transitat a causa, sobretot, de la proximitat del Col·legi s'Auba, és escenari de constants embussos i s'ha convertit en un punt calent del poble. Aquesta situació encara és més greu els dies de pluja i els dies de mercat. La raó principal és el doble sentit del carrer i el fet que hi hagi cotxes aparcats en els dos costats. Això provoca que l'espai perquè passin els vehicles sigui totalment insuficient, provocant autèntics caos quan s'hi sumen busos.

A les 14:00 h, quan acaba l'escola,  a vegades hi ha cotxes aparcats en doble fila i es generen importants conflictes,  difícils de gestionar. És probable que si es limités el carrer Sant Andreu a una sola direcció o es permetés només aparcar en un dels dos costats el problema es resoldria en bona part, evitant així la confluència de vehicles circulant en ambdues direccions i cotxes aparcats a banda i banda. Aquesta solució afectaria poc als usuaris d'aquest carrer.

Més per Capdepera ja ha posat aquesta qüestió damunt la taula en altres ocasions. En el passat ple municipal del mes de juny vàrem demanar a la regidora encarregada d'aquesta àrea que s'apliqués una solució, ja que la situació és insostenible. Segons se'ns va dir, s'estudiaria una solució amb el cap de policia per aquest carrer.


                                                                                              Més per Capdepera