Segons les noves mesures, establertes pel Govern de les Illes Balears al BOIB Núm. 179 de 29 de desembre de 2021

L'accés a les instal·lacions esportives municipals (piscina, camp de futbol, pista d'atletisme, poliesportiu i aules de la piscina) per part de persones majors de 12 anys, requereix presentar una certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les circumstàncies següents:
1- Que la persona compta amb la pauta completa de vacunació.
2- Que la persona disposa d'una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) tipus PCR, TMA o PRAg negativa (prova realitzada amb menys de 72 hores)
3- Que la persona hagi patit la malaltia dins els sis mesos anteriors.

Pel que fa a les competicions esportives serà obligatori per part del públic presentar una certificació a les instal·lacions cobertes (poliesportiu).