El destí del nou impost ha de ser la millora mediambiental, i no un simple “rentat de cara” de zones turístiques

  

Des del GOB observam amb molta preocupació les informacions que apunten que el nou impost turístic que està dissenyant el Govern podria anar adreçat fonamentalment a la millora i rehabilitació de zones turístiques.

Com ja hem manifestat repetidament, consideram que l’impost s’ha de destinar a actuacions de millora mediambiental, una qüestió estratègica per la nostra economia i societat però que ha patit i pateix un dèficit crònic i greu d’inversió.

Creim que si el nou impost s’acaba convertint en un “plan renove” dels nuclis turístics haurem perdut una oportunitat històrica per aconseguir que la indústria turística faci un retorn apreciable al medi ambient, sobre el qual es fonamenta, compensant una part del seu impacte.

Així, per al GOB la recaptació del nou impost, si realment és una ecotaxa, s’hauria d’adreçar fonamentalment a:

-  Desenvolupament dels plans de conservació d’espais naturals (parcs i reserves naturals, reserves marines i espais de la xarxa Natura 2000).

- Conservació d’hàbitats naturals, paisatge agrari tradicional i elements patrimonials a finques privades, mitjançant acords de custòdia i ajudes als propietaris.

- Recuperació ambiental (desurbanització) d'espais naturals afectats per urbanitzacions avortades.

- Indemnització (judicialment sentenciada) per la desclassificació d’antics sols urbanitzables a espais naturals.

- Deconstrucció i recuperació ambiental de zones turístiques obsoletes, eliminant places d’allotjament i minvant així el consum de recursos naturals a nivell local i balear.

Des del GOB instam el Conseller de Turisme a adoptar aquest enfocament, que pensam és més convenient ambiental i socialment i també més congruent amb el que el seu partit va plantejar en campanya electoral, i a no cedir a les pressions molt interessades de touroperadors i hotelers.