A partir d’aquesta setmana i fins el dia 31 de març,

el servei nocturn de taxis serà des de les 21h fins les 7h.

Si no hi hagués taxis a la parada es sol·licitarà el servei

al telèfon de la Policia Local de Capdepera, 971565463.