Image

DIMARTS, 4 DE DESEMBRE; 20 HORES

SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP.Nº:223AG/07
DATA: DIMARTS, dia 4 /DESEMBRE/ 2007.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló d’Actes de la Casa Consistorial.


ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: 29-10-07 I 06-11-2007

II.- FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT: PROJECTE 2006 NÚM. 20061245 I 2006105; PROJECTE 2007 NÚM. 2007078.

III.- EXP NÚM. 217AG/07: ACORD DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE TURISME JOVE DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA.

IV.- EXP NÚM. 218AG/07: CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE CAPDEPERA PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL.

V.- EXP. NÚM. 196AG/07: ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT EXERCIDA EN ELS MERCATS DE CAPDEPERA I CALA RAJADA.

VI.- EXP NÚM. 86AG/05: CESSIÓ A L’IBAVI DEL SOLAR DEL C/PIZARRO, 44.

VII.- PIC- PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL.

VIII.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L’AEAT.

IX.- RECONEIXEMENT EXTRA JUDICIAL DE CRÈDITS (02).

X.- DONAR COMPTE DELEGACIONS PRESIDÈNCIES COMISSIONS INFORMATIVES.

XI.- DECRETS I RESOLUCIONS.

XII.- PRECS I PREGUNTES.
 

Capdepera, 29 de novembre de 2007.
El Batle,
Sgt.: Bartomeu Alzina Sureda