Per al vostre coneixement, vos feim saber que, igual que li passa a l'Associació Cultural Cap Vermell, la SOCIETAT HIPICA GABELLINA DE TROT, constituïda fa 20 anys, tampoc no es troba a la guia d'associacions que ha editat l'Ajuntament.