Image
En referència a les notícies aparegudes aquests dies a diferents diaris d'àmbit autonòmic l'Ajuntament de Capdepera comunica:
-Que en l'actualitat s'està tramitant per part d'un instructor nomenat per la Conselleria d'Interior a petició de l'Ajuntament una investigació per esbrinar si existeix alguna responsabilitat en fets denunciats per membres de la Policia Local contra altres membres de la Policia Local . Fins no arribar al final d'aquest procediment l'Ajuntament de Capdepera seguirà el criteri mantingut fins el moment, és a dir, deixar fer la feina a l'instructor i que la Policia Local de Capdepera segueixi funcionant en la màxima normalitat possible.
-Que de les informacions aparegudes als mitjans de comunicació que s'han realitzat per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Capdepera en cap moment s'ha manifestat res en relació a sustracció de doblers procedents de les multes per part de membres de la Policia Local.
Per altra banda comunicam que no es faran més manifestacions respecte aquest tema fins no tenir els resultats de la investigació.
Bartomeu Alzina Sureda
Batle-President de l'Ajuntament de Capdepera.