Han arribat les barreres que se col•locaran  a les dues entrades laterals de l’església, i la que tancarà al jardinet del fasser, que es destinarà aguardar les plantes de l’església. Els treballs es començaran en breu, han estades fetes a una empresa de Campos.
Els tancaments de las entrades laterals eren summament necessàries, s'havien convertit en urinaris públics, i altres actes de relació sexual, prova d’això son les troballes dels objectes empleats, donant fe de la passió irrefrenable d’algunes parelles.
També s’han col•locat les baranes del accés  a la rampa dels minusvàlids com adequar per aquestes persones  l’entrada al Temple.

 

Image