Un lector ens envia aquestes fotografies manifestant que Càritas posa aquests contenidors per dipositar roba en bon estat per tal que persones necessitades les puguin reutilitzar. Aquest contenidor no és una deixalleria per deixar objectes romputs. Si els objectes estan en bon estat es poden dur a la Fundació Deixalles al polígon i si no estan en bon estat a la Deixalleria municipal del polígon de Capdepera, que és ben a prop.