He llegit l’entrevista a Quico Martínez al voltant de la recollida de fems i m’ha cridat l’atenció dues coses. D’una banda que se posarà en marxa el reciclatge de la fracció orgànica a Capdepera i altres zones com Sa Pedruscada i l’Avinguda Joan Carles I, una notícia positiva que s’havia d’haver implantat abans, però ja sabem que “nunca es tarde si la dicha es buena”.

I també m’ha sorprès l’inciativa d’eliminar els contenidors de les zones rurals i oferir la Deixalleria com a punt d’aportació per aquest sector de població. Aquesta mesura pot semblar una conseqüència lògica donat el mal ús que es fa dels punts d’aportació (contenidors) en les zones rurals, però és una mesura que s’hauria de valorar ampliament.

Ja he comentat que els punts d’aportació rurals són emprats inadequadament. S’ha abusat (s’abusa) abocant qualsevol objecte, deixalla o enderroc a qualsevol hora. I cal posar fre a aquest mal ús.

D’altra banda cal tenir present que, malgrat totes les facilitats que s’hi donen, hi ha gent incívica que continua emprant  els boscos i camins com a femers. A més ho fan amb total impunitat... Quantes multes s’han posat per abocaments il·legals el darrer any? I en els quatre darrers?  És lamentable, però és una realitat i aquesta mesura (dissortadament) pot ser incrementarà els abocaments indiscriminats. Hi haurà més vigilància? O mirarem cap a altre costat, com fins ara?

Vull creure que hi ha intenció de millorar la recollida de fems i incrementar el reciclatge en el municipi. Per cert, perquè no es publiquen les dades de reciclatge del nostre municipi? Es podria fer un seguiment de la seva evolució...

A més pens que, sense una major conscienciació combinada amb mesures dissuasòries, el problema possiblement s’agreujarà en els punts d’aportació del perímetre urbà.

I per acabar la Deixalleria. Està preparada per rebre un increment d’aportacions? Avui per avui hi ha fraccions que estan desbordades, per exemple paper i cartró i envasos... Si no hi ha una forta inversió i reestructuració de l’espai, crec que difícilment podrà assumir que els habitatges de la zona rural puguin dugin els seus fems. I em consta, com a usuari habitual, que els operaris fan feina de valent i hi ha aspectes que han millorat (per exemple la neteja exterior).

Per acabar una reflexió. Si se lleven els contenidors de rural, perquè veritablement són un desastre, pel mal us que es fa... haurien de llevar alguns punts d’aportació urbana que pateixen del mateix defecte. Si se vol incrementar el reciclatge a la zona rural també se podrien fer punts d’aportació amb els contenidors per fraccions reciclables.

En fi, ja sé que el tema dels fems és complicat. Per molt que es faci per facilitar el reciclatge sempre hi haurà qui va a la seva bolla i tira el fems quan li ve de gust, on vol i a l’hora que li va be. I això té mala ferida.

No us prengueu aquestes reflexions com a crítiques a la decisió presa de llevar els contenidors de la zona rural. Només us demanaria com a contribuent i ciutadà que passat un període prudencial s’avalués la mesura presa (amb cert rigor) i es replantegés la decisió. Escoltant l'opinió dels afectats i la seva valoració.


Un usuari