Cada matí quan pas pel Passeig Marítim me trob la mateixa estampa. I crec que no es pot consentir.

TE