A l’atenció del Sr. Batle Rafel Fernández:

El motiu de la present instància és per fer arribar a l'Ajuntament de Capdepera la queixa dels veïns i usuaris de Canyamel per l’abandonament per part de la institució i servei de costes del nucli urbà i costa de Canyamel.

D’ençà la desastrosa riuada del passat octubre 2019 que fa afectar en gran part a la població de Canyamel, i motiu per la qual es van fer varis actes benèfics per recolectar diners amb els que poder arreglar totes les destrosses produïdes per la riuada, la població de Canyamel ha estat abandonada en quant a manteniment i arranjaments de varies estructures i zones públiques.

La riuada va deixar conseqüències devastadores a nivell del torrent, del pont i sobretot de la platja de Canyamel, deixant una platja incòmoda , perillosa i antihigiènica degut a la fuga de porqueria per canonades que aboquen a la mar directament, alterant inclús l’olor de l’aigua de la mar i la seva nitidesa. Per altra banda, la platja ha canviat gran part de la seva sorra per pedres de diferents tamanys i canyes dipositades tant a la sorra com a dins l’aigua , de la mateixa manera que just a l’entrada a l’aigua s’ha creat un gran desnivell perillós pels menuts i per la gent més gran.

El torrent de Canyamel és una petita reserva natural la qual podria ser un valor afegit de Canyamel, i enlloc d’arreglar tot el passeig que rodeja el torrent , canviant les fustes o inclús plantejar un encimentat concordant i integrat amb la propia naturaleza , actualment està destrossat en al menys el 40% del seu recorregut, amb fustes destrossades, amb forats envoltats d’unes tanques des de fa mesos que dona un aspecte deplorable. De la mateixa manera, el pont al capdavall del torrent va ser castigat per la riuada i els únics moviments que hem presenciat han estat mínimes reparacions donant un aspecte de pont apedaçat a dia d’avui, que degut al pas del temps torna a presentar forats en les mateixes fustes que han fet de “tirites” de les ferides del pont , cosa que implica un risc pels vianants, sobretot infants i gent vulnerable a part de la mancança d’estètica.

Canyamel és un nucli turístic reduït on el principal atractiu radica a la costa i platja de Canyamel, per tant, és difícil d’entendre que amb els pocs kilòmetres que té aquesta costa no s’hagi invertit en fer un bon passeig, apte per a tots els públics i per a tots els sistemes de desplaçament ( bicicletes, patinets, cadira de rodes, cotxets, skateboards, patins , etc..). A dia d’avui l'únic “passeig”, si realment es pot anomenar així, és un seguit de fustes, mal posades, amb claus oxidats, amb forats, plenes de males herbes i amb escàs manteniment que recorre tan sols uns 100 metres de la platja de Canyamel acabant en un extrem per una baixada pronunciada que resulta perillosa per molts usuaris i desenvoca a la mateixa sorra, sense opció de donar continuitat amb el passeig del torrent i per l ‘altre banda , acaba amb una zona de descampat mal cuidada la qual també podria resultar una zona turistica atractiva si fos cuidada així com toca.

Referent als carrers, il·luminat i parcs o zones de joc infantil de Canyamel també presenten un estat lamentable, amb punts de cablejat descoberts, adoquins aixecats , etc, que fan desagradable el passejar per Canyamel. Seria de gran interès poder contar amb una zona comercial adaptada a les noves tendències, donant un aspecte de sostenibilitat i de bon gust atractiu pel nivell de turista que sol venir a Canyamel.

l’Ajuntament de Capdepera rep religiosament ingressos procedents de Canyamel a través d’impostos bàsicament i gràcies a donacions benèfiques que es varen fer després de la

riuada. Els empresaris de Canyamel segueixen fent important inversió privada per a mantenir un nivell de turista de classe mitja-alta, recolzant un turisme sostenible i de qualitat sense rebre a canvi el mateix nivell de resposta de qualitat per part de l’Ajuntament de Capdepera. La balança entre la inversió privada en relació a la inversió pública és totalment desequilibrada, Canyamel podria ser un lloc privilegiat, sobretot gràcies a la seva ubicació i entorn però si la institució responsable de mantenir i embellir les zones públiques no ho fa així com toca, poc a poc es va convertint en un nucli que dóna sensació d’abandonament i a on es fa díficil oferir un turisme de qualitat.

L’any passat Canyamel va ser castigat per la riuada i aquest any, la temporada es veu amenaçada per la pandèmia del Sars-Cov2. En aquests moments no hi ha turistes i es preveu que a partir de juliol puguin començar a venir-ne alguns. Es díficil saber si es podrà salvar part de la temporada turística però cal fer un esforç comú per aconseguir motivar i captar turistes. Actualment la imatge de la platja de Canyamel és desastrosa.

Per tant sol.licitem a l’Ajuntament de Capdepera:

  1. Acondicionar les voreres, carrers i l’il·luminat del poble. Arreglar adoquins trencats i esvorancs de la vorera i de la carretera així com arreglar faroles, cables elèctrics i senyalitzacions.

  2. Adapatar les voreres per poder conectar el nucli de Canyamel amb la costa de Canyamel, donat que no són transitables, segures ni viables per la majoria dels usuaris . Actualment els vianants si volen arribar a la costa de Canyamel, estan obligats a caminar per la pròpia carretera a part de que no presenten una correcta il.luminació resultant insegures, inviables per cotxets i cadires de rodes.

  3. Arreglar el petit passeig de la platja de Canyamel i conectar-lo amb el passeig del torrent per una banda i allargar-lo tot el possible per l’altre , de manera que hi puguin circular cotxets, patins, patinets, bicicletes, cadires de rodes sense necessitat de tocar la sorra, trobar forats o inclús claus oxidats.

  4. Arreglar les fustes i vorera que recorre el petit passeig al voltant del torrent , així com el pont del capdavall del torrent ( està ple de forats i pedaços que fan caure). De la mateixa manera que la senyalètica dels animals i plantes de la reserva natural del torrent que moltes estan illegibles i destrossades.

  5. Netejar la platja, retirar les canyes i pedres per fer una platja més segura, neta, còmoda i atractiva, així com batre la sorra per eliminar les pedres sense perdre sorra.

  6. Revisar de nou el tema de les canonades que aboquen a la mar, perquè recentment torna a aparèixer unes olors extranyes a la vora de la mar, concretament al mig de la platja.

  7. Plantejar sèriament la creació d’un carril de bicicleta que connecti les diferents poblacions de l’àrea de Capdepera per poder tenir rutes saludables, potenciar el turisme sostenible així com donar alternatives de transport ecològic als habitants de la zona.

Atentament, veïns i usuaris de Canyamel