El passat 13/04/2020 vaig llegir amb molt d'interès la carta oberta escrita per els senyors 
Pere Joan Tous «Siurell», Jaume Fuster i Miquel Llull, publicada per Cap Vermell i dirigida als nostres dirigents polítics locals. No tinc ni la experiència, ni el saber de cap dels tres i tampoc es la meva intenció, amb aquest escrit, d’entrar en discussions ni polèmiques, però m'agradaria fer unes reflexions a la seva carta.

Esteim d'acord que la situació actual és prou greu com per fer broma i no pensar amb altra cossa que no sigui sortir-ne, preferentment preservant la salut i el ben estar de la població. També estam d'acord que l'impacte, tant social com econòmic, d'aquesta situació a la nostra societat. Està per veure com serà quan això minvi (no puc dir quan passi, perquè no pareix dur camí per la falta d'informació fiable). I estam d’acord amb que al nostre municipi, vivint quasi exclusivament del turisme, l'impacte pot esser molt profund, tant per a les empreses com per a les persones.

Ens hem acostumat a viure i dependre d'un tipus de negoci en el que l'activitat forta es concentra en tres mesos i amb una quantitat molt gran de gent, però de com hem arribat a això es una qüestió a on hi ha molt per xerrar, discutir i, fins i tot, responsabilitzar. A la fi, aquests tres mesos, ens permeten a la majoria viure tot l'any, majoritàriament al dia i fora estridències, al cap i a la fi, un gran percentatge són petits negocis que més que treure beneficis, empaten. El turisme de masses no es exclusiu de les Balears, ara el turisme de masses és la tònica general al món, només que a les Balears ens hem concentrat amb un model de sol i platja menyspreant altres models, però vos puc dir que, per la meva experiència, no som els únics.

Si em demanau quina es la solució, no la sé. Si em demanau com es pot canviar aquest model, vos puc dir que d'opinions n’hi tantes com persones som, per tant no és simple. Si em demanau a quin model d'indústria s'hauria de reconvertir una part molt grossa de la nostra economia local, tampoc ho sé. Si per altra banda, em demanau si la solució està en els nostres polítics (en general), ara per ara, vos puc respondre que no. Crec que l'actual model productiu i de negoci pot canviar amb la mida que canviï la situació. Els empresaris (aquells que poden), canvien l'objectiu del seu negoci quan l'activitat que fan no dona més de sí. Avui per avui, podem, o no, estar d'acord amb la política local, i hem d'ésser realistes, a lo darrer la política local està condicionada per la política autonòmica, i per damunt, la nacional. Demanar-los que impulsin un canvi al model productiu del municipi implica que es demani també un canvi de model autonòmic i nacional, i això pareix un poc més difícil. De moment, ens hem de preocupar de la nostra salut i que, quan això passi, poguem tenir un lloc a on anar a fer feina o un negoci que obrir, encara que sigui turístic.

Tomeu Alzina "Conill".