CAP VERMELL PROPOSA
I
L’AJUNTAMENT DISPOSA

AUTOVIA D'"EL CONSEGUIDOR"

Els noms dels carrers, en el cas que facin referència a  persones, s’elegeixen per ressaltar els valors i virtuts que encarnen i serveixin d’exemple a la ciutadania, atributs que ressalten la valentia, la bondat, l’honradesa, l’altruisme i tantes com poguem imaginar, o per  haver sobresortit en una o altra àrea del coneixement que el faci mereixedor de la gràcia.

Posar el nom de persones encara vives a espais públics no sembla especialment prudent ja que no és possible conèixer la totalitat de la trajectòria vital d’una persona fins que aquesta ha finit i sempre hi ha la possibilitat  que resulti enllorada amb posterioritat a l’homenatge per conductes posteriors o per l’aparició d’informació que desmenteixi les raons de l’homenatge.

Deixam de banda els motius que poden dur en un moment determinat a fer la gràcia de posar el nom de persones vives a espais públics (oportunisme polític, amiguisme, espera d’una contrapartida o simple adulació); però el que la sensatesa, la discreció i la ponderació recomana és evitar aquesta pràctica.

Per tot el que s'exposa, CAP VERMELL proposa que l’AJUNTAMENT disposi canviar el nom de l’autovia Joan Carles I (si més no perquè la ciutadania no ho faci pel seu compte) i la bategi com a autovia d'“El Conseguidor”.