Image
   Fa ja uns quants dies, no molts per cert, que des de la mateixa revista "Cap Vermell" anotava la deficiència ciutadana, que cada dia es dóna en el jardinet de l'església de Cala Rajada, on s’hi podia trobar tota casta d'enderivells: pots de llauna, vidres, torcaboques de paper, i altres articles propis de l’abocador de fems. El més trist del cas fa referència a aquelles persones, tal volta amb la seva més bona voluntat del món, però tal vegada amb la seva inconsciència, que porten el seu animalet de companyia, con pot ésser un ca, a fer les seves necessitats fisiològiques dins l'esmentat jardinet de l'església. Això, ben mirat, es podria atribuir a una falta de les regles d'urbanitat dels propietaris  dels cans, els quals haurien d'anar proveïts de la corresponent bosseta de plàstic, per a la posterior retirada dels excrements.
    Per un altre lloc, si donau una volteta per alguna població mallorquina, com pot ésser Valldemossa, o algun altre poblet de per aquí dalt, veureu que hi a uns punts verds, on hi a un dispensador de bossetes de plàstic, que es per a l'ús de la recollida dels excrements.
    Resulta que en la data del 29 d'aquest mes d'agost, la revista "Cap Vermell" va fer públic l'escrit, en el qual comentava aquesta anomalia. Ara bé, sembla que aquell comentari ha fet efecte, ja que cada dos dies hi ha un empleat de l'empresa de neteja municipal que té cura d'escombrar i mantenir net de brutícia el jardinet del temple.
   Davant aquestes circumstàncies, no ens queda altre remei que donar les gràcies a qui correspongui, per l'atenció a la revista digital. Que no es quedi per demanar, que ara ens fa falta que a qui correspongui, pugui donar una regada al "gram" o gespa, que està moribund de set. Esper que qualcú ens faci cas en lo propi i que aquest escrit o prec no caigui dins un sac foradat.

              Nicolás Nadal Ferrer
              D.N.I 41.353.144 H