Com a un dels responsables que tenen cura del bon funcionament de l’església de la Mare de Déu del Carme, de Cala Rajada n’estic més que cansat de recollir llaunes buides de begudes (no importa ni esmentar-les), a més  infinitat  de cartrons tipus “tetra-brick” i altres enderivells, falletes de plàstic, gots de vidre i, fent honor a la veritat, qualque matí  m’he trobat qualque preservatiu (jo anomeno les coses pel seu nom). Això són les conseqüències del nefast turisme de baixa qualitat que ens visita.. Durant els mesos del hivern, aquesta brutícia no se produeix. Però hi ha una que lamentablement, és una vergonya, que cada dia sigui a la vista dels vianants que passen pel voltant de l'església. Per evitar un esforç mental al lector, m’explicaré:
   Es tracta d'aquestes persones que disposen qualque animalet de companya, com pot esser un ca. Aquestes persones tindrien que ser educades de bell nou, perquè l'animalet NO fes les seves necessitats fisiològiques, en el jardinet de l'església. D'aquest enderivell, l’animalet no és el responsable de la incívica cultura del seu propietari. En tot cas el que du el ca a passejar, tindría que portar una bosseta de plàstic, recollir l'excrement del ca i tirar-ho a alguna de les dues papereres que hi ha, tant a la dreta com a l'esquerra, a la placeta del Temple.   Dic això, ja que som jo el que te que retirar-ho, i perquè no doni una mala impressió a les persones que passen per allà..
   Comprenc que no tothom té Internet per enterar-se i llegir aquesta anomalia, la qual cosa passarà sens pena ni gloria. I així seguirem, mentre un del responsable del bon funcionament del Temple, retiri la brutícia que els incívics van provocant

 

            
 Nicolás Nadal Ferrer
 D.N.I. 41.353.144 H
(Quaranta un milions tres-cens cinquanta-tres mil cent quaranta -quatre)