Un deu es mereix en Miquel Piris pel seu escrit a la revista Cap Vermell, de data del 13/08/2008, titulat "Ènema Pichón".

Això del tir al colomí hauria d’estar prohibit, com a Santa Margalida fan amb els ànecs. La Societat Protectora d'Animals pareix que està a les sordes, o tal volta fa els ulls grossos, o no se què dir, com si dugués un drap en els ulls davant aquesta incívica festa. Festa?, jo no comprenc quina clase de festa és, quan hi a morts pel mig, encara que sigui la mort d'un animalet indefens. La mort i la vida està únicament en mans de Déu; sent així, deixau fer que els colomins pasturin, volin a facin lo que vulguin, i no els mateu per a goig humà. En el cas de l'alimentació, ja és una altre tema, però matar per una festa, no!, no!, i no!

Miquel, no li afluixis i dóna’ls branca, a aquesta mena d’incultes, que frueixen prement el gallet de l'escopeta. No vos produeix remordiments de consciència, matar un pobre animalet indefens, per petit que sigui? Ell també té els seus sentiments i tots els sentits que tenim els ser humans.
Seria convenient que qualcú se posàs al davant i digués: Fins aquí hem arribat!
         Nicolás Nadal Ferrer
         D.N.I. 41.252.144 H