Sembla que finalment, no importarà fer coa dues hores abans...


Estimats amics de “Cap Vermell”, Voldria que em pulicàssu aquesta carta. En primer lloc, vull dones les gràcies a Maria Antònia Fuster, per donar suport al que vaig escriure. 

D’altra banda, voldria que sabéssiu que el tema del concert ja està més clar. La putada, i perdó per l’expressió, és que, per culpa d’uns pocs que tenen males idees i n’han volgut fer un negoci, ens han perjudicat a tots. Aquests pocs volien aconseguir tantes entrades com poguessin i després revendre-les a la porta o en qualsevol altre lloc. A partir d’això, resulta més comprensible que no s’hagin donat les entrades en els llocs que s’havien anunciat, i evitar que hi hagués gent que en fes negoci.
 

M’he informat i la cosa ja està més clara. El dia del concert hi haurà dues taquilles: una per a la gent que vengui de fora i que pagarà la seva entrada per a veure el concert, i l’altra per a la gent del poble. D’aquesta manera, si hi vols anar a les 11, tendràs la teva entrada per a veure Rosario Flores, res de coes. O almenys això és el que m’han garantit, i que d’entrades n’hi ha a voler i que ningú no ha de tenir por de quedar defora. Aleshores, ara tots hem de fer el mateix, tant els qui paguen com els qui no paguen: anar a la taquilla el dia del concert, però sense necessitat de fer dues hores de coa.
Aquesta és la mesura que s’ha pres, per culpa, com ja he dit, d’uns pocs que hi volien fer negoci. Ah, abans que se m’oblidi: una cosa s’ha de tenir ben clara, i és que tothom que està empadronat en el poble ha de dur el seu DNI, i en cas que no hi consti l’adreça de Capdepera (hi ha gent que no el té actualitzat), aleshores s’ha de demanar un certificat d’empadronament a l’Ajuntament, per tal de garantir que puguis entrar sense pagar.  

Esper que amb aquests aclariments la gent es quedi més tranquil·la. Jo era la primera que estava empipada. 


I res més, una salutació a tots els lectors de “Cap Vermell”, i moltes gràcies.

Isa