He llegit a Cap Vermell que el ple de l’Ajuntament de Capdepera ha aprovat el nou plec de condicions per contractar la recollida dels fems en el municipi. Sembla que n'hi ha moltes millores i que la intenció és augmentar el reciclatge. A manca de més informació me sembla bé, però tenc els meus dubtes sobre la seva efectivitat. D'una banda caldrà interès de l'adminsitració per la seva aplicació i d'altra molta conscienciació.

Mentre els veïnats i veïnades no tinguin clar que no poden deixar les bosses de fems a qualsevol racó, que s'han de complir uns horaris, que les papereres no són contenidors, que a cada contenidor s'ha de llançar el residu adient... no n'hi ha res a fer. I manco si no se sanciona als infractors reincidents.Havent com hi ha un servei de deixalleria amb un ampli horari, aquests fets haurien de ser inadmisibles, però pel contrari són massa normals. Lamentablement la brutor és habitual en els nostres carrers, solars i voreres de camins i carreteres ( fins i tot enmig de la natura!), una prova faefent de que, com a societat, deixam molt que desitjar pel que fa al respecte al medi ambient urbà i natural.Ja podem gastar milions i milions en mantenir net l'entorn, si no cambiem de xip, crec que serà ( i espero equivocar-me) una tudada.


Imatges de facebook