inici

Cap Vermell

Obres a tota hora a Cala Rajada

Diumenge a les 7.30 del matí picant amb 4 compressors al carrer san Andreu cantonada amb carrer Bustamante


És una vergonya 2 setmanes sense parar. Amb els renous de les obres i ningú fa res. Diumenge a les 7.30 del matí picant amb 4 compressors .. Hi vaig educadament: "per favor, només descansem els diumenges i l'encarregat em contesta "vagi a casa a cuidar de les seves filles i no a donar-li voltes a una obra .... els municipals vénen i se'n van"

Sols em queda denunciar-ho a urbanisme, Però hi ha dret a això?

‎Amanda Codes

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar