Un altre any més amb els professionals sense ètica a Cala Mesquida.Crec fermament que la professionalitat ha d'anar seguida de l'ètica, però en aquest cas seguim veient que més valen "la foto" i els diners que s'enporta "el professional", que preservar la natura que ens envolta i que ens fa viure. Dins d'una àrea dunar, amb indicacions de prohibit el pas, seguim amb el benentès que "tot és nostre" i fem el que volem. Llàstima em fa i vergonya aliena perquè no eren guiris, forasters o estrangers sinó que molt d'aquí tots i totes. Una pregunta li formularia a la parella de nuvis, que segur el fotògraf no l'hi va preguntar: Fills tindran? Perquè si el professional se segueix carregant les normes, quin univers li deixaran als vostres fills?