inici

Cap Vermell

Per una foto...

Un altre any més amb els professionals sense ètica a Cala Mesquida.Crec fermament que la professionalitat ha d'anar seguida de l'ètica, però en aquest cas seguim veient que més valen "la foto" i els diners que s'enporta "el professional", que preservar la natura que ens envolta i que ens fa viure. Dins d'una àrea dunar, amb indicacions de prohibit el pas, seguim amb el benentès que "tot és nostre" i fem el que volem. Llàstima em fa i vergonya aliena perquè no eren guiris, forasters o estrangers sinó que molt d'aquí tots i totes. Una pregunta li formularia a la parella de nuvis, que segur el fotògraf no l'hi va preguntar: Fills tindran? Perquè si el professional se segueix carregant les normes, quin univers li deixaran als vostres fills?

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar