Segons la majoria dels membres de la junta directiva de la Federació, la intervenció de Sebastià Sureda, en la forma i el fons, s’ha de qualificar de poc encertada i mancada de respecte cap a aquests representants dels veïns

Els components de la Junta Directiva de la Federació d’Associacions de Veïnats de Capdepera, manifesten la seva sorpresa i rebutgen la intervenció del regidor d’Hisenda a l’Ajuntamet de Capdepera, Sebastià Sureda, en la sessió plenària que va tenir lloc el passat dia 13 de maig, en respondre a la crítica que els membres de l’oposició (PP-Es Grup) li varen fer per no haver comunicat res als representants de les AAVV respecte dels pressuposts que es dugueren al Ple d’aquell dia. Segons la majoria dels membres de la junta directiva de la Federació, la intervenció de Sebastià Sureda, en la forma i el fons, s’ha de qualificar de poc encertada i mancada de respecte cap a aquests representants dels veïns que, des de fa anys, han dedicat molt de temps a participar en els assumptes municipals, tant amb aquest com amb els anteriors equips de govern, ja que així es contempla en el Reglament de Participació Ciutadana aprovat el seu dia en sessió plenària, i mitjançant el Consell d’Entitats Ciutadanes, igualment aprovat per plenari.

Image

No va dir la veritat, el senyor Sureda, en la seva rèplica justificativa, quan manifestà que els veïns no presenten propostes, ja que aquestes es troben reflectides a les actes de les reunions en les quals participen, tot i que no siguin vinculants.
D’altra banda, consideram que uns pressuposts que es dupliquen per al present exercici, per la qual cosa s’augmenten considerablement els imposts als ciutadans, a més de la necessitat de subscriure préstecs que generaran un gran endeutament per a la caixa municipal,  s’haurien d’haver explicat en el seu moment als representants de les associacions, com prometeren en campanya electoral distints representants dels partits que ara governen.

Les associacions, tot sigui dit, tenen problemes per a desenvolupar la seva activitat, ja que la majoria no disposen de recursos, i es dóna a més la circumstància que, amb l’arribada de l’actual equip de govern a l’Ajuntament de Capdepera, va ser anul·lada dels pressuposts municipals una partida de sis mil euros destinada a tal finalitat.