Els sotasignants, membres del cos tècnic del C. E. Escolar, volen manifestar amb aquest comunicat el seu suport i recolzament a l'entrenador del prebenjamins Sr. Pascual Martí Pons, davant les greus acusacions contra la seva persona aparegudes en el foro del club i amb el total reconeixement a la seva conducta intatxable com a entrenador de futbol i la seva qualitat humana.

Capdepera, 25 de Maig de 2008

Sig.:

Pedro Pascual
Tomeu Pascual
Jeroni Adrover
Toni Brunet
Pep Fuster
Bernat Martí 
Israel Femenias