Us reproduim una carta remesa per en Colau Nadal. La presentam com ens ha arribat sense tocar ni punt, ni una coma.

 

   Bona tarde, benvolguts editor's de la Revista digital Capvermell. Es veritat que avui dematí els elements atmosfèrics, no convidaven a esta euforics, ja que la jornada no se presentava molt propicia ens el endeveniments de les jornadas del Mercat Medieval, que en tanta engoixe esperam els natius del municipi de Capdepera. Pareix que el capvespra el temps s'astirat, ha sortit el sole-et i la cosa va per millor i bon camí. Esperem que aixi continui, que entre avui i demá poguem gaudir de unes jornades de bauxa i convivencia ens el visitants d'altres localitat de Mallorca, que ens visiten per tal de passá un cap de setmana amb nosaltres.
   Pareix que la revista digital, darrerament doná molt de joc a donya Juana Colom Brunet, com si fos un caas unic de la cultura local.(persona que respeto i que m'uneix una certa amistat). Cal recordá que la Revista Capvermell, quant era editada en paper, formava part de la "Premsa Forana", afiliada a la Obra Cultural Balear, i aquesta esmentada senyora formava part del Cap de Redacción de la esmentadá publicació. Are amb la edició digital, es dona a entendrá que donya Joana amb les sevès glosass es un cas única en el nostre municipi, quant hi-a moltes persones que també es mareixen alguna atenció an aquesta publicació. Jo desde l'any 1972 estic envoltat de diaris i publicacions, en les quals he vingut colaborant, con "Diario Baleares", "Ultima Hora", "Mallorca Daily Bulletin", "El Dia / El Mundo" i "Diario de Mallorca", Sempre vaig tractar temes i persones del municipi, sença dar-lis repetició ni redundancia. Podría esmentar entre altres, personas com: Joan Garau Flaqer (a. Joan Maia), Manuel Fuster Lareu (a. Manolo Lareu), Jerónimo Garau Tous (a. Geroni Climent). No en vull esmentar mes, per no cansar-os. Pero cal recordar que no tot s'inclou en donya Joana Colom Brunet.


Nicolás Nadal Ferrer