Petit aclariment

El passat 27 d’abril, “un home amb un canet” va publicar una carta a aquesta revista. L'hi agraesc de tot cor. Sols que m'agradaria fer un petit aclariment:Mons. Pere Ferrer i  Lliteres té un retrat de considerables dimensions a la sagristia de l'església de Capdepera. És el lloc adequat per un eclesiàstic fill il·lustre del poble però que no ha estat beatificat.
A la rectoria de Capdepera hi ha una vidriera artística hermosa i molt antiga que necessita restauració. Es farà quan es pugui. Prest. No es tracta de fer una nova vidriera. El problema és que hi ha un medalló central ovalat d’uns 30X20 cm. Que ha desaparegut, i a l’hora de restaurar, no sabem la imatge que hi havia originari.
Hem pogut esbrinar que es tractava d’un escut heràldic. Però no sabem amb certesa de qui era. El costum tradicional, quan es feia una obra als edificis de l’Església era posar l’escut del Papa o del Bisbe del moment en que es feia l’obra.
Des d’aquestes línies aprofitam per demanar si algú té informació fidedigna de quin era l’escut que hi havia al centre de la vidriera. Si ho aconseguim esbrinar, en restaurar-la, posarem l’escut original. Si no ho podem sabre, posarem l’escut del Bisbe actual de la nostra diòcesi.

Antoni Amorós Terrassa
Rector