Aquest és el contrast entre allò viscut pels infants de la primera foto, i allò altre viscut per mi en el magnífic Ajuntament de Capdepera, on no hi havia aquest silenci tan absolut.

Vostès es deuen preguntar per què.

 

Començarem dient que la concentració dels nins de les escoles, amb un minut de silenci pel desastre terrorista de París, i l'explicació dels mestres són de digna solidaritat amb la resta d'Europa, i perquè ja de petits sàpiguen allò que aquesta bé i allò que està malament en aquest món. No obstant això, el contrast d'aquesta foto en particular i les altres fotos és tot el contrari del que hauríem de fer, i coses com aquestes són les que està propiciant el canvi que es dóna ara en aquest món nostre: els que s'aprofiten, i aquells altres dels quals s'aprofiten, bé sigui d'una manera o d'una altra.

En data d'avui (2015.11.19) he visitat el departament d'Urbanisme de l'esmentat Ajuntament de Capdepera, per al que segueix:

A data de 07/01/2015, es va presentar escrit en el qual es denuncia la reforma de l'antic Hotel Eva PARK de Cala Rajada, amb núm. de Registre 83, per fer unes obres que no s'ajustaven a la realitat demanada. (foto 2)

En data de 2015.06.12, es presentà escrit amb núm. de registre 3424, demanant que es respongui al meu escrit de data 2015.01.07, atès que l'obra que no tenia permís, en aquesta data del 12/06 ja estava acabada. (foto 3)

Atès que no se'm va contestar, en data de 2015.07.14 es va presentar el mateix escrit amb núm. de registre 4097. (també foto 3)

En data de 2015.07.30, reb escrit amb núm. de registre de sortida 2445, segons el qual l'expedient de sanció per disciplina es troba disponible per a poder-lo estudiar.

En les dates de:

4,11, 25 i 27 d'agost de 2015

3,10,17 i 24 de setembre de 2015

6, 13, 20 i 27d'octubre de 2015

2015.11.19 (data d'avui)

s'ha anat visitant l'Ajuntament, per a poder estudiar l'expedient de disciplina corresponent a l'expedient d'obres i instal·lació, i activitat, 19AC / 15.

Però..., he tingut tan mala sort que la funcionària senyora o senyoreta Ramis no ha estat disponible per a mi, cap dia dels ressenyats, presumptament per no trobar-se en el seu lloc de treball, o per estar fent altres coses.

En data d'avui, i quan ja abandonava les oficines d'Urbanisme, em trob amb el meu amic de Petra ???, El qual em diu que aquest expedient no està valorat, de manera que no hi va haver un minut de SILENCI, sinó més aviat una discussió entre persones civilitzades, que cadascú pot tenir les seves diferències, i pot ser que totes elles amb raó, i pot ser que un dia ens trobem al restaurant Sa Creu de Petra i dinem junts, i atès que per sort jo cobr la meva pensió, jo pagaré, ja que pels diners pels qual treballa aquest funcionari (presumptament), havent de pagar hipoteca, estic segur que ha de fer molts de números, ja que jo també he de fer els meus, però, un arròs brut, un dia ens el permetrem.

Des d'aquest moment aniré trucant per si hi ha algú disponible per dir-me el muntant de la sanció, només per saber si un surt benparat de fer una obra sense permís, i si surt a compte no complir amb la llei, com per exemple als senyors xxxx de l'hotel reformat Sensity Chillout Cala Ratjada, i a sobre no pagar la plantilla de l'hotel, i veurem si el proper dia 2015.12.01 tenen l'hotel una altra vegada obert, com els toca per a complir com a mínim amb una de tantes obligacions que els pertoca complir per poder-se aprofitar de la reforma segons la Llei 08/2012 de Turisme, ja que en cas contrari l'Ajuntament de Capdepera s'hauria de planejar anul·lar la llicència d'activitats. Jo mateix estaré al cas perquè així sigui.

Pebolli / 2015.11.19