En Mateu Melis, en nom d'Es Grup, ha presentat una moció a l'Ajuntament de Capdepera reclamant un PAC (Punt d'Atenció Continuada), per a Cala Rajada.

Image

Moció presentada per Mateu Melis, regidor d'Es GRUP, a l'Ajuntament de Capdepera
Exposició de motius:  
   El nostre municipi està format per distints nuclis de població que tots coneixem i que cadascú té la seva pròpia idiosincràsia.
   Als darrers deu anys, han sofert un augment de la població considerable, si més, on s’ha vist realment incrementat ha estat al nucli costaner de Cala Rajada.  Aquest nucli, a la actualitat, té una població fixa de aproximadament 7.500 habitants i, en temporada turística, augmenta amb uns 20.000 visitants, gairebé sis mesos. Tota aquesta població, cada vegada que ha de anar a urgències o a qualsevol consulta els caps de setmana o festius, ha de pujar al nucli urbà de Capdepera, per esser atesos.  Amb tanta població, és un seguit de gent que a de recórrer per a rebre aquests serveis uns quatre kilòmetres per anar i  quatre per tornar al seu domicili cada cop, ja que no disposem d’un transport públic de qualitat, i a vegades, al tractar-se de un servei de salut, no es podria utilitzar.
   Per tot això, proposem l’acord següent:   
   1.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears (Conselleria de Sanitat i Consum), la instal·lació d’un “punt d’atenció continuada” (PAC) al nucli costaner de Cala Rajada.   
   2.- Que se'l doti de tots els serveis, personal i instal·lacions necessàries per atendre la població abans esmentada.   
  3.- Que la present moció es debati al proper ple ordinari.


Capdepera a 17 d’abril de 2008.


Mateu Melis Tous. Regidor de ES GRUP