Per què MÉS per Mallorca?


  Enguany he format part de la llista electoral d’aquest partit dins àmbit local, en aquest cas a Capdepera. He decidit fer-ho per tota una sèrie de raons que estic convençut que molts de vosaltres compartiu, ja sigui la defensa d’una educació digna, de qualitat i en català, una sanitat de qualitat i per a tots, una economia més diversificada i un enriquiment per a tots, lluita contra les injustícies socials, o una clara defensa del territori davant les amenaces contínues d’especuladors, entre d’altres motius.

El motiu de per què  MÉS i no un altre partit és clar, és un partit de ca nostra, un partit que únicament mirarà pel benestar de les nostres preuades illes, ja sigui des de Madrid o des de Palma. Nosaltres no tenim cap dirigent de fora a qui hàgim de fer la bona, a qui hàgim de donar explicacions de per què hem optat per una postura o una altra, nosaltres únicament hem de donar explicacions als ciutadans de les Illes Balears, dels quals ens interessa que vegin que només feim feina per a ells, en tot moment. MÉS no cerca ser un altre partit titella comandat des de Madrid, nosaltres el que cercam és un major nombre de competències per a les nostres illes a fi de ser autosuficients i no haver de dependre de ningú.

Em fa molta gràcia quan sent persones que diuen que Balears està infrafinaçada. Com volem ser finançats correctament –  ja no amb el finançament que ens tocaria com una de les comunitats autònomes que més aportam, sinó d'acord a la mitjana estatal –, quan els que governen la nostra terra són súbdits dels que manen o tenen els seus dirigents a Madrid, els quals acaten sense miraments les ordres internes dels seus partits?

Molts de cops em deman com ho fan Catalunya i el País Basc perquè governin o tinguin tan bons resultats partits de la seva terra, i a nosaltres, en canvi, ens governin partits aliens. Quan mir plens el parlament espanyol i veig els representats del BNG o de Compromís, que únicament hi són per defensar els interessos de la seva terra, moltes vegades em fan pensar quin serà el dia que veurem diputats balears defensant realment els interessos de les nostres illes.

  

Pere Danús Mas