"Els crits dels nins que havien vist el que havia passat van posar en alerta els adults i gràcies a l'habilitat i rapidesa d'un d'ells el van poder treure i salvar-li la vida."







El passat Dijous Sant, sis nins acompanyats de dos adults se trobaven a les immediacions de l'aparcament de la Platja de Cala Agulla quan un d'ells va caure dins el pou negre que està just al costat del camí, a la vora dels banys públics. La fossa sèptica se trobava destapada i del nin ja només se'n veien els cabells cubert com estava d'una barreja d'aigües fecals i arena de la platja. Els crits dels nins que havien vist el que havia passat van posar en alerta els adults i gràcies a l'habilitat i rapidesa d'un d'ells el van poder treure i salvar-li la vida.
 
Com a pare del nin de 7 anys amb inicials A. O. vull denunciar públicament la greu negligència de Platges de Capdepera SL, que té la concessió per a l'explotació, manteniment i vigilància de la Platja de Cala Agulla, per tant responsable del que hagués pogut ser una tragèdia.

 
 
No pareix vera que havent-hi empleats de l'empresa Platges de Capdepera SL i sent l'únic camí per accedir a la platja amb vehicles de manteniment, no se mantengués la seguretat d'una fossa sèptica situada a tocar del camí. Cada dia hi passa molta gent per aquell camí i molts nins van a jugar a la platja. 

Vull fer públic el nom dels administradors de Platges de Capdepera SL i responsables d'aquesta negligència: Antonio Sard Esteva (administrador) i Nicolas Balaguer Siquier (administrador solidario).
 
Tampoc vull eximir de la seva responsabilitat subsidiària a l'Ajuntament de Capdepera que és responsable de concedir les llicències i concessions d'explotació, manteniment i us a les empreses.
 
A banda de les possibles conseqüències legals que pugui tenir aquest fet infortunat, desig que aquesta denuncia serveixi per evitar possibles futures desgràcies per la simple bajanada de no tenir tapada un pou negre amb un cost irrelevant.
 
Desig que l'Ajuntament de Capdepera obri diligències contra l'empresa Platges de Capdepera SL per greu negligència en el manteniment d'aquestes instal.lacions i els perjudicis psíquics i morals patits pel meu fill. 
 
Si aquest fet derivàs en una multa o quantitat econòmica, seria destinada a la Creu Roja de Capdepera.


 
P.O.