El passat dilluns dia 2 va tenir lloc assemblea general de l'Associació Sol Naixent i, d'entrada, he de dir que les coses no es fan aixi. Què ha passat, en aquesta assemblea? Idò que ho han fet de la pitjor manera possible. Penjaren un cartell al tauler d'anuncis i prou, qui en vulgui saber noves ja se n'avindràl. Teniu en compte que d'uns 300 socis, solament n'hi avia 86.

Començà n'Andreu Gutiérrez llegint l'acta anterior, que lògicament va ser aprovada. Després prengué la paraula el President, amb un informe seu, tot bé, i després els comptes del 2014, i tampoc no hi hagué rèpliques (no hi ha anotacions de l'estat de comptes, no hi ha qui ho entengui; duen la comptabilitat al dia a dia, i el tresorer és per Colòmbia a veure un fill seu).


Però a l'hora de precs i preguntes va ser quan hi hagué renou.

1r) S'han donat de baixa de la Federació de Persones Majors de Mallorca, sense consultar amb ningú, i això no va ser del gust de ningú. S'havia d'haver consultat abans.

2n) L'entitat tenia comptes oberts a La Caixa, Sa Nostra i Banca March, però s'han liquidat aquests comptes i els han passat al Banc de Sabadell. Aquí en Jaume Bonnín “d'es Niko” va alçar la veu, dient que molt mal fet, en tots els aspectes.

3º) La mare del batle, na Maria Antònia Mallol, també hi va dir la seva.

4º) En Dionisio també va dir quatre coses que sortiren de context, com que volia que el local s'obrís a les 08,00 h., i quatre temes mes. Aquí, n'Andreu li va oferir un full per cercar firmes, i en Dionisio li va dir que ja en tenia un bon grapat i que no feia falta que li donàs paper.

5º) En Toni “Coix” demanà per què no es fan actes culturals. No va saber què dir-li.

6º) Finalment, en Tomeu Riera Sansó va llegir un escrit que duia preparat, i em podeu creure que al President li pujaren els colors. Quan en Tomeu va haver donat lectura al foli va ser llargament aplaudit.

Ara, el proper dia 15 de l'actual mes de març, hi ha eleccions de President i tota la Junta Directiva.