inici

Cap Vermell

Dia 28, donació de sang a Cala Rajada

 Divendres, dia 28 de desembre, de les 18 a les 21,30 h, als baixos de la Casa del Mar, de Cala Rajada, tindrá lloc la darrera donació de sang de l'any.

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar