Va ser dia 22 de desembre i ens oferí aquestes belles imatges

 Quatre cambreres de Sa Residència
Envoltar-lo de film garanteix la seguretat del vehicle


 Joves amb moto nova

Joves a S'acadèmia, 1967

Han plantat un bidet damunt l'ensofrador
Ampliau l'imatge per contemplar la seva bellesa Família Morey , davant ca seva
Datiler de Ca's Metge