Poc ha durat una de les portetes d’acer que permeten l’accés a la zona dels vivers des del passeig de Cala Gat.

Sense entrar en altres disquisicions, al voltant del seu pagament, el tram del passeig de Cala Gat que es va refer va quedar prou be. Com podeu veure a la imatge la porteta ha estat arrabassada destrossant la fixació de les frontisses.

S’ha de ser molt bèstia per fer una destrossa com aquesta. S’han emprat a fons per arrabassar els ancoratges del mur de pedra con ho han fet.

Ara fa temps que la porta és en terra, en falta saber quan de temps tardaran en adobar-la o retirar-la fins que s’adobi.