Antoni Flaquer “Coix”


La primera foto, davant Can Epifanio Fàbregas, avui Bar Negresco, és per veure, és de suposar, el primer motor fora borda d’una llanxa vist a Cala Rajada.

Els nins més petits són en Colau i en Pedro Liesegang, fills del fotògraf. A la dreta en Tomeu Blancus i a davant can Epifanio, en un rail de tren dret amb una corriola, s’està secant una xarxa fermada a un arbre Bella Ombra.La segona foto damunt l’aljub de la plaça de l’Orient de Capdepera amb els dos fills d’en Konrad Liesegang, Colau i Pedro. Curiosa foto, que per treure aigu de l’aljub, els dos nins tenien un corro.La tercera foto, una esplèndida foto que ens mostra las tonyines agafades, és de suposar, amb la almadrava de Cala Gat, que les comprava la peixatera Sa Guapa, que tenia la peixateria dins l’escà de l’esquerra. Els dos nins petits són, una altra vegada, en Colau i en Pedro Liesegang.La quarta foto, en Joan Puig patró i propietari del llaüt a vela amarrat davant Can Epifanio, amb els fills d’en Konrad Liesegang, Colau i Pedro.