Acaba la temporada turística i el poble canvia la seva fesonomia. Passem de mostrar establiments atractius a mostrar uns tancaments mal gibrats i maldestres, fets de qualsevol forma, amb qualsevol mateiral... Molts d'establiments tanquen els locals per evitar que es vegi l'interior o protegir elements de les terrasses usen diaris, plàstics, teles velles, cortines...  qualsevol cosa que es tengui a mà. Dissortadament no tothom ho fa amb cura, mirant l'estètica, pensant que malgrat els locals estiguin tancats no han de donar mala imatge.La imatge que molts de locals donen, a Cala Rajada especialement, és lletja. Un lector ens comentà el tancament del  jardinet d'un hotel com exemple d'aquesta deixadessa, emprant materials (segons ell) inapropiats per una zona urbana. 

Va sent hora de pensar que els ciutadans a Cala Rajada vivim tot l'any, no només latemporada turistica, i que caldria que els nostres carrers mantinguéssin una estètica i una neteja mínima.