Antoni Flaquer “Coix”


A la fotografia podem veure com era Cala Rajada 100 anys enrere. En primer lloc es pot veure el conreus i els arbres de la fica de Ses Rotges. La fletxa grossa assenyala l’Hotel Cas Bombu i la petita església de Sant Roc.

Es veu la carretera del far, avui Elionor Servera, fora cases. A la vorera de mar entre Son Moll i  Cala Rajada, les cases d'estiuejants i el petit nucli de Cala Rajada.

A la fletxa petita es veuen dos magatzems dels negociants de Capdepera; un magatzem d'Antoni Fuster «Ranxer» i l'altre d'en Joan Melis Pascual «Marru».